Наредба за раздаване и оправдаване помощите на бедните в Моравско, 14 юни 1918 г.

Наредба за раздаване и оправдаване помощите на бедните в Моравско

14 юни 1918 г.

 

            1. За раздаване помощите в Моравско се образуват околийски комисии в състав: председател: околийския началник, членове: финансовия началник и общинския кмет на околийския център.

            2. Общинските (градски и селски) кметове съставят списъци обр. № 1 на действително нуждающите се семейства и ги представляват на околийските комисии.

            3. За нуждающи семейства се считат семействата на лица от свободни професии, бивши пенсионери, чиновници, служащи и др. които са без работа, без имот и без доход.

            4. Списъците имат четири графи: в първата ще се вписват имената на тия, които се грижат за семейството, във втората – броят на членовете на семейството и в третата – материалното му състояние. В графата за материалното състояние ще се вписва какви имоти има семейството, къща, ниви и др. в четвъртата графа се вписва размера на помощта.

            5. Околийските комисии преглеждат списъците в присъствието на представителя на надлежната община, решават на кое семейство следва да се даде помощ и я вписват в четвъртата графа, като имат предвид, че за един член се определя тримесечно 40 лв., за двама 50, за трима 60, а за повече от трима 70 лв.

 

Източник: Държавен вестник, № 131, 14 юни 1918.