Хърватски позив от 1848 г.

 

ПОЗИВ ОТ 1848 Г.

 

 

Граждани!

Всички народи на Европа вече въстанаха, за да се сдобият с правата, които им се полагат. И ние, хърватите, трябва да се постараем, да се вдигнем и докажем по този начин на света, че сме достойни за свобода. Искаме независим от маджарския народен език, неограничена свобода на печата, публична дей­ност на съдилищата, министерска отговорност, равенство на на­рода, а не аристократично представителство, народна гвардия за отбрана срещу тиранията. Не изпускайте напразно това бла­гоприятно време, а съберете всичките си сили и покажете, че сте свободен и независим от маджарите и от немците народ. По­кажете днес на света кои сте, искате ли да сте роби на банкру­тирала Австрия или пък СВОБОДЕН НАРОД!

 

Източник: Подбрани извори за историята на балканските народи XV – XIX век. Тодорова, М. (съст.). С., 1977, с. 373.