Интердисциплинарна магистърска програма по изследвания върху Югоизточна Европа

Покана за кандидатстване: интердисциплинарна магистърска програма по изследвания върху Югоизточна Европа, организирана съвместно от Университета в Грац и Белградския университет.

Краен срок: 31 март 2016 г.

Повече информация:

http://www.seestudies.eu/node/55