Уставни положения в Българската армия за вземане на заложници от населението на неприятелска територия, 1906-1912 г.

Уставни положения в Българската армия за вземане на заложници от населението на неприятелска територия, 1906-1912 г.

 

 

[…]

§ 69. В неприятелската страна трябва да се вземат мерки за безопасността на постовете (вземане на заложници и други угнетителни мерки).

 

[…]

§ 188. А ако могат да се очакват и ненадейни нападения, подпомагани от жителите, тогава трябва да се вземат и извънредни мерки, напр., задължават се жителите да осветляват улиците с фенери, или свещи, турени по прозорците; принуждават се да държат къщите си отворени; вземат се заложници и се налагат разни други угнетителни мерки…

 

Изчочник: Устав за полската служба. София: Печатница „Военен журнал”, 1906, 20, 60; Устав за полската служба. София: Печатница П. Глушков, 1910, 20, 60; Устав за полската служба. София: Печатница „Военен журнал”, 1912, 23, 67.