Твърде бърз, строго поверителен рапорт № 3435 на подполковник Мархолев до Щаба на Действащата армия по повод поведението на командира на 177-и пехотен турски полк, Прилеп, 17 януари 1918 г.

Твърде бърз, строго поверителен рапорт № 3435 на подполковник Мархолев до Щаба на Действащата армия по повод поведението на командира на 177-и пехотен турски полк

 

 

            Прилеп, 17 януари 1918 г.

 

            Донасям в Щаба на Действащата армия, че днес, в 10 часа пр. пл. се явил пред началника на Оперативното отделение при Щаба на XI армия, майор фон Кохенхаузен, поручик от 177-и пех[отен] турски полк Сидки (адютант на полка) и му докладвал следното:

            „Командирът на нашия полк подполковник Али бей има много лоши обноски с офицерите и войниците от полка. Той е станал нетърпим. Вчера пред фронта на 3-а дружина нанесе побой с юмруци, плесници и изваден револвер на командира на 9-а рота Осман Пертев по причина, че последният се разхождаше пред ротата си с ръцете в джобовете. Този скандал, освен всички турски офицери и войници от 3-а дружина, го видяха и много български офицери и войници, които минаваха покрай мястото, гдето дружината произвеждаше учението. Освен че бие и безмилостно наказва своите офицери, подполковник Али бей е и крайно безнравствен – активен педераст и удовлетворява страстите си с ординареца си и още други двама войници от полка. Изпратен съм от офицерите от полка да Ви докладвам горното и да Ви заявя, че ако не направите бързи постъпки да бъде махнат подполковник Али бей, всички офицери ще напуснат полка. Аз лично няма вече да се върна в полка и моля за Вашата защита.”

            Горните сведения получи от нашия войник – преводач, който е превеждал гореизложеното от турски на немски. Майор фон Кохенхаузен е казал на поручик Сидки да остане в Прилеп, а на войника-преводач е забранил, под страх от наказание, да казва горното комуто и да било.

 

 

 

                        От Генералния щаб,

                                   (п.): подполковник Мархолев

 

            [Резолюция: Към дело и използване, като се правят постъпки за изнасяне на турския полк от Македония]

 

 

Източник: Българо-турски военни отношения през Първата световна война (1914-1918). Съст. М. Куманов и др. София: Гутенберг, 2004, 300-301.