Писмо от войводата Димитър Димитриевич до войводата Коста Печанец, 1 юли 1917 г.

До Коста Милованович Печанец

 

На второто твое писмо ще бъда кратък, защото от тези две виждам всичко. Слушам от скривалището си една курва и не щеш да се увериш. Слушам от скривалището бръщолевението на Драголюб Лазович или негов някой приятел, а не знаеш какво е той извършил и какво върши днес. Кого аз убих, ограбих или изнасилих? Докажи, че тогава приказвай. Ще ти бъде тежко, когато почакаш съдът на Сърбия и народът, когато ще се докаже всичко. Служих си с печата само с една наредба до кмета на Баце, което не е във вреда на твоята чест. Това ще се увериш. Печат не съм правил, а си послужих с твоя и твоята чест запазих на надлежна висота. Още повече не е хубаво от тебе за гдето внасяш това в наредбите си без да се увериш. Драголюб или друг някой човек ти е разказал за всичко това и за някакви си 60 000. Аз наистина не съм имал 60 пари, но в моята къща изгоряха 30 000 от които 3 000 наличност и 27 000 в банкови книги, които няма да пропаднат, защото за тях имам в банката забележка.

Твоите писма пазя за съда, а ти пази моите и ще се види кой е виновен, а аз пак казвам, че ти си бил в скривалище и си вярвал в онова, което ти се казва. Както ти казах, ти си предизвикателен. До като не почна против мене никога аз не бих казал против тебе освен онова и то по споразумение с тебе при езерото, че си отишел на фронта, че си се видял виновен и че затова си заминал. Ако някой ти е това казал е неще притурил от себе си, затова не отговарям.

 

            1.VII.1917 г.

            в гората

Димитри Димитриевич

Източник: ЦДА, ф. 1439K, оп.1, а.е. 284, л. 25-26.