Ексхумация и съдебно-медицински преглед на трупове на хора убити от ВМРО през 1925 г. и заровени в околностите на с. Крупник, 30 септември 1934 г.

Съдебно-медицински акт на длъжностни лица за освидетелстване на девет скелета, ексхумирани в м. Орловец край село Крупник

с. Крупник, 30 септември 1934 г.

 

 

            Днес, 30 септември 1934 г., подписаният д-р Стефан Капинчев, участъков лекар в с. Крупник, по устната покана на съдия-следователя в гр. Горна Джумая – Кирил Китанов и пред поемните лица – Спас Неврокопски от с. Крупник, Горноджумайско и Стефан Марков от същото село, освидетелствуваха 9 (девет) човека.

            Скелетите са намерени на дълбочина 1.60 м, нахвърляни в различни посоки. Костите бяха в такъв безпорядък, че бе невъзможно систематичното им подреждане и разпределение към съответния череп, обаче всички кости на трупа, горни и долни крайници се извадиха.

 

ОГЛЕД НА ТРУПОВИТЕ КОСТИ И КРАЙНИЦИТЕ

            Една дясна фибула (по-тънката кост на крака между коляното и петата) на 3 см отгоре счупена.

            Върху долния край на ляв радиус (кост на ръката между лакътя и китката) парче от почти нагнило въже.

            Едно ляво ребро, счупено в предната част.

            Едно ляво I първо счупено ребро към предната си част.

            Тазовите кости показаха, че всички са на мъже.

 

ОГЛЕД НА ЧЕРЕПИТЕ

            Череп без особености. Всички кости са без повреда. Зъбите [са] добре запазени и всички здрави, както на горната, така и на долната челюст. Мъдреци има. Не личат смъртоносни удари.

 

II.

            По лицевите кости на черепа се вида кръв. Липсват I, II и III горни леви кътници и I десен резец. На долната челюст липсва IV ляв кътник. Мъдреци има. В лявата теменна област черепът е прорязан в овална форма с надлъжен диаметър 12 см и напречен – 7.5 см с неравни краища освен отгоре, където ръбът е равен и ясно личи силен удар от остро твърдо оръжие. Удар[ът] е смъртоносен.

 

III.

            Върху средата на тилната кост се намери остъргване на черепа с посока отгоре и дясно надолу и ляво – дълго 1.5 см широко 0.5 и 2 мм дълбоко поле. Това остъргано поле е от удар с остро оръжие, което не е успяло да се забие в черепа, а се е подхлъзнало. Удар[ът] не е смъртоносен. Върху дясната страна на долната челюст предпоследният кътник е пломбиран, а в ляво третият кътник [е] със златна корона. Мъдреци има.

 

IV.

            Череп с тъмнокафява кестенява коса и черен плат от хастар върху него. Мъдреците са запазени. Върху долната челюст липсва третият ляв кътник. Върху тилната кост личи удар от остро, твърдо, резливо оръжие, което е причинило отваряне на черепа и спукване на костта в овална форма с надлъжен диаметър 12 см и напречен 6.5 см, но парчето е на мястото си, задържайки се на недочупената си долна част.

            По-голямата част на овала е в дясно. Удар[ът] е с посока от ляво на дясно и отзад напред. Върху тилната кост по-долу от първия удар, по средата и в хоризонтална посока, втори удар също с резливо оръжие и отвор на черепа дълъг 6 см. Удар[ът] е смъртоносен.

 

V.

            Череп с кестенява коса и кръв около него. Липсва на горната челюст IV ляв кътник, също и мъдреците. Върху долната челюст липсва III десен кътник. Череп[ът] е без особености.

 

VI.

            Череп с всички зъби запазени, също и с мъдреци. Следи от кръв в лявата предна половина на черепа.

            Върху теменните кости личи удар от твърдо резливо оръжие с направление отзад и ляво – напред и дясно дълъг 11.5 см. Кост[т]а не е откъртена, но спукана. Ширината на спукването е 7.5. см. Удар[ът] смъртоносен.

 

VII.

            Череп с кестеняво руса коса и следи от кръв в дясната задна половина. На горната челюст върху кучешкия зъб корона, след това мост върху I и II кътници и свършва с корона върху III ляв кътник. В дясно IV кътник е пломбиран. Долната челюст е без особености. Мъдреци има.

 

VIII.

            Череп с окървавени кости по лицето. Върху долната челюст здрави зъби и мъдреци. Долната челюст [е] без особености.

            Върху тилната кост на 2 см. над отвора за гръбначния мозък и в дясно личи удар от резливо оръжие дълъг 10 см. Костта на черепната кутия е срязана и спукана по дължината на слепоочния шев. На 6.5 см от гръбначния отвор II, хоризонтален удар, дълъг 10 см, който прорязва цялата кост. Ударите са смъртоносни.

 

IX.

            Череп окървавен. Липсват 2 десни кътника – III и IV и предпоследният ляв.

            Десният мъдрец на долната челюст изкривен именно с корена навътре по продължение на челюстта и с разрушена долна половина.

            На 4.5 см от гръбначния отвор върху тилната кост на черепа [от] удар[а] [има] и прорязване дълго 10.5 см. Вляво 8 см и отдясно 25 см. Теменната кост е спукана на 4 места от удар с твърдо тъпо оръжие.

            Ударът е смъртоносен.

 

            Измежду труповете се намериха добре запазени каиши и увити, така, че ясно показват, да са претягали крака, ръце или врат. Намериха се и парчета от въже, но не такова от цървули, а по-дебело. Намери се запазено парче от черен сатен – гръб от жилетка с ясно личащи дупки от резливо оръжие не по-широко от 2 см в различни посоки. Дупките върху това парче са на брой 6.

            Скелетите са прекарали в земята между 7 и 11 години.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

            По костите и черепите не се намериха следи от огнестрелно оръжие. Смъртта е причинявана от удари с остри, тежки, резливи оръжия – ножове и задушавания с въжета и каиши.

            Смъртта на всички е последвала след страшни мъки и по зверски начин, напомнящ рядък кървав садизъм.

 

Освидетелствувал: Д-р Стефан Капинчев

Поемни лица: 1. Спас Неврокопски

2. Стефан Марков

 

 

 

Източник: Тюлеков, Д. Непубликувани документи за съдебно-наказателната дейност на ВМРО в Петрички окръг през 1925 г. от Държавен архив – Благоевград. – Известия на държавните архиви, № 94, 2007, 113-115.