Съобщения за лица, подлежащи на принудително изселване от София, декември 1918 г.

По изселването от София. – Местните комисии за изселване от София са привършили работата си и са съставили списъци на лицата, които трябва да се изселят.

 

Комисията по изселване от София е изпратила списък на 150 лица, подлежащи на изселване, които, ако доброволно не напуснат София, ще бъдат изпратени по етапен ред по местожителство.

 

Източник: Пряпорец, № 281, 11 декември 1918 г., с. 2; Пак там, № 284, 14 декември 1918 г., с. 3.