Писмо от Македоно-българския комитет при Оста до ръководителите на андартите за освобождаване на 11 пленени български милиционери и за целите на българската милиция, 9 април 1943 г.

Писмо от Македоно-българския комитет при Оста в с. Хрупища, участък в с. Горенци, до ръководителите на андартите в гората „Синячкан“ и местността „Врабчин“ за освобождаване на 11 пленени български милиционери и за целите на българската милиция

с. Горенци, 9 април 1943 г.

 

            За последен път Ви молим, щото в срок от 48 часа от момента, в който Ви изпращаме настоящето днес в 6 часа сл[ед] обяд, да освободите следните 11 комити пленници:

            1. Георги Карагянис, 2. Димитрос Камбурис, 3. Димитрос Амаксас, 4. Анастасиос Пападамос, 5. Йоанис Сифарас, 6. Паскалис Дардуфас, 7. Петрос Пневмонидис, 8. Георгиос Папагеоргиу, 9. Павлос Пападимитриу или Колокиду, 10. Козмас Темелкос и 11. Йоанис Папаатанасиу.

В противен случай Ви напомняме, че 55-те души задържани селяни (гръцки бежанци – б. н.) от село Горенци, Корисос и от село Загоричане, Василиада, ще бъдат неотложно застреляни. Уверени сме, че ще пощадите Вашите патриоти и не ще си направите оглушки за това, което Ви пишем. В отговор на последното Ви писмо, съобщаваме Ви, че ако днес се намираме против Вас, това го прави само за спокойствието на нашите места и за да предотвратим лошото положение и катастрофата, които предизвиквате в областта на Вою (околиите Сятиста, Цотилион и Неополис образуват областта Вою – б. н.) и част от Костурско. Ние нямаме нито неприятелска омраза, нито плячкаджийско намерение, нито неморални цели, каквито ни приписвате, че са ни накарали да вземем оръжието. Не ни прави удоволствие да посегнем на нито един невинен и мирен гражданин от каквато и да е народност; затова Вие знаете, че нито един от въоръжените хора на комитета не е разбойник, но всички са пазители на реда и на всички селяни от околията. Нашите отряди не са образувани от осъдени затворници или от съмнителна сбирщина, от каквито са съставени Вашите чети. Ние не се страхуваме от заплашванията Ви и не ще отстъпим пред тях, а купищата от разрушения и пожари из селата и унищожението говорят много ясно за характера на Вашата борба. Ако вие се интересувате за доброто на македонския народ, както твърдите, съветваме Ви да спрете изстъпленията. По този начин Вие ще докажете добрите си чувства спрямо македонския народ, както и като веднага освободите 11-те души, които не са нищо друго освен честни войници, борещи се за реда из околията и за прекратяване на злото.

 

Главатар: /п/ Лука Диманов

 

 

 

Източник: Шандански, И. Въоръжената съпротива на българите в Егейска Македония (март – септември 1943 г.). – Известия на държавните архиви, № 94, 2007, 59-60.