Писмо от Михаил Монев до Тодор Александров с молба да се застъпи пред военносъдебните власти за македонски четници, извършвали убийства над сърбомани. Кочани, 23 октомври 1915 г.

 

23. X. 15 г.

 

Драги Тодоре,

 

Симеон идва и ще ти разправи за извършеното до сега от онова което трябваше, а ще има и още, да стане. Станалото обаче снощи в Гърдовци е било съвсем не майсторски извършено, и ако се почне съдебно следствие нито един от вземалите участие ще бъдат спасени. Убити са двама, двама ранени и 4 бити. Раненият в ръката е сега в Кочани и понеже няма никакъв доктор, чудя се що да го правя. Четниците и селяните са познати от щерките и синовете на убитите. Къщата е разграбена. Аз не съм арестувал никого, но едва ли ще може да стое това положение до утре. Убийства, грабежи и  побоища е имало. Убийците се сочат, убитите липсват, ранените и битите са в града. Аз, ако не направя дознание до съдебните власти и ако не арестувам посочените като убийци, попадам под отговорност. Отговори ми веднага: 1) Ще може ли да се не подига съдебно следствие; 2) Бива ли ранените да изпратя в Щип в някоя болница или в България и 3) Да арестувам или не сочените убийци – те са четници!

На нивичаните им дадох 8 дневен срок и след три дена ще пристъпим към репресалии, ако не се явят. Предалите се 4 души държим в Нивичани под далечен надзор.

            Работа, неразбории и пр. доксан-докуз, та …. Писвайте нещо по-положително от там – тук сме в голямо неведение.

 ….

М. Монев

 

 

Източник: БИА-НБКМ, ф. 405, оп. 1, а.е. 1, л. 15-16.