Дорев, П. Външна политика и причини на нашите катастрофи. Спомени, факти и документи. Македонският и Тракийският въпрос. Безумието ни в Европейската война. Генезис и развой на Югославянския въпрос. София, 1924