Съобщение за конкурси в гимназията в Димитровград по повод 25 май – рождения ден на Й. Б. Тито, Димитровград, 4 март 1954 г.

Съобщение за конкурси в гимназията в Димитровград по повод 25 май – рождения ден на Й. Б. Тито

 

Димитровград, 4 март 1954 г.

 

№ 19

 

            В чест на 25 май – рождения ден на другаря Тито, ръководителят  на нашето социалистическо отечество, Съветът за просвета и култура при Околийския народ[ен] одбор – Димитровград е отпуснал известна сума за възнаграждение на ученици за най-добри домашни писмени работи и свободни съчинения в проза и поезия.

            Също така са отпуснати суми за най-добри художествени картини и рисунки и задачи по математика (важи за учениците от горните класове).

            За горните класове темите са следните:

 

            1) Да се пише за Тито значи да се пише за най-значимия период от нашата история (Владимир Бакарич)

            2) Нашите идеали това са идеалите на прогресивното човечество.

            3) Младежка културно-политическа дейност – школа за създаване на утрешния гражданин на родината ни.

            4) Отношенията на учителите към учениците и учениците към своите възпитатели в Социалистическа Югославия.

            5) Сръбска и българска литература, като идейно възпитателни съкровища за всеки ученик.

            6) Австроунгарски и руски тежнения на Балканския полуостров (от II половина на 18 век до днес)

            7) Размножаване на животните и растенията.

            8) Строеж на атома (материализъм и позитивизъм, система на Менделеев, радиоактивност и квантна теория).

            За долните класове са:

            1) Защо се гордеем със своето отечество.

            2) Чрез борби и мъки нашите народи са калили и създали велики дела.

            3) Чрез Титовата щафета, ние пионерите поздравяваме другаря Тито и изразяваме нашата любов.

 

            Подканвам всички ученици/ки да вземат участие в конкурса.

            Срок за предаване на темите и рисунките е до 10 май т.г.

            Смърт на фашизма – свобода на народа!

 

Директор: Р. Тошев[1]

 

 

 

Източник: Българите от Западните покрайнини (1878-1975). Съст. Е. Бугарчева, Л. Зидарова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2005, 663-664.

 
[1] Следват подписите на 17 учители от гимназията.