Войнишка картичка със снежни мечки, Първа световна война, 1918 г.