Венчално свидетелство на Димитър Попов и Евгения Спасова, София, 7 август 1938 г.