Поздравителен адрес на Софийския университет „Кл. Охридски“ до Тодор Живков по случай неговата 70-годишнина, София, 7 септември 1981 г.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС НА СОФИЙСКИЯ

УНИВЕРСИТЕТ „КЛ. ОХРИДСКИ“

 

СКЪПИ ДРУГАРЮ ЖИВКОВ,

 

         Преподавателите и студентите от Софийския университет „Климент Охридски“ от все сърце и душа Ви поздравяват по случай Вашата 70-годишнина.

         Ние поздравяваме Вас – бележития син на тринадесетковна България, верния ученик и последовател на Димитър Благоев и Георги Димитров, изпитания марксист-ленинец, твореца на Априлската линия, генералния-секретар на Централния комитет на нашата славна и мъжествена Българска комунистическа партия, председателя на Държавния съвет на Народна република България.

         С особено чувство на признателност и благодарност поздравяваме големия приятел на Софийския университет – първото наше висше училище, ковачница на висококвалифицирани кадри за социалистичското общество.

         Желаем Ви, скъпи другарю Живков, здрав, бодрост и дълги, дълги години за победното развитие на реалния социализъм у нас, за пълното тържество на нашето велико дело – комунизма!     

 

Ректор на Софийския университет „Климент Охридски”:

член-кореспондент ИЛЧО ДИМИТРОВ

Първи секретар на Университетския партиен комитет:

         професор НИКОЛА НИКОЛОВ

Председател на Университетския профсъюзен комитет:

         Доцент ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА

Първи секретар на Университетския комитет на Комсомола:

НИКОЛАЙ КАМОВ

София, 7 септември 1981 година

 

Източник: Аудиториум максимум (Информационен бюлетин на Софийския университет „Климент Охридски“), Год. І, бр. 7, септември 1981, с. 2