Подборка от лозунги на Съюза на българите фашисти, февруари-март 1929 г.

 

 

Подборка от лозунги на Съюза на българите фашисти

февруари-март 1929 г.

 

 

Българино, фашизирай се!

Български работници, във фашизма е вашето спасение!

Българино, обичай само царя, Отечеството и армията!

Партизанството носи само злини.

Всеки добър българин родолюбец трябва да намрази и презре партизанството.

Българи фашисти, пазете се от лъжефашистки организации!

Българи фашисти, не се поддавайте на масоно-патриотарските организации!

 

***

 

Българи фашисти, правете формите си!

Явявайте се на събрания с точност до минута!

Привиквайте и се увличайте в труда! Умственият и физическият труд са еднакво полезни.

Трудът носи радост и щастие за вас, благоденствие и богатства за страната.

 

***

 

            Съюзът на българите фашисти се стреми:

            Да създаде от своите членове внушителен организъм, посветен с преданост, себеотрицание и мъжество в служба на българската народност, бодър страж на върховния народностен интерес, на вярата, правдата, труда и реда.

 

***

 

Членството в съюза е свидна служба пред народностния олтар, която трябва да се изпълнява с вяра и себеотрицание.

 

 

 

Източник: Социално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи на българските авторитаристки националистически формации. Съст. Н. Поппетров. София: ИК „Гутенберг”, с. 182-183.