Писмо от унгарска до българска ученичка, 17.12.1960 г.

Текст на писмо на руски език от унгарската ученичка Марта до българската ученичка Йорданка Попова, л. 1-2; пощенски плик, лице/гръб, л. 3-4; шест броя картички с изображения на унгарски артисти /л. 5-12 /[картичка /л. 5/ слепена с картичка /л. 6/, картичка /л. 7/ слепена с картичка /л. 8/, картичка /л. 9-10/ лице/гръб, картичка /л. 11-12/, лице/гръб [на гърба е зелепена хартия с имената на артистите]]; салфетка, сгъната на четири /л. 13/; 17.12.1960 г.

 

Източник: личен архив.