Писмо № 082 от заместник-командващия войските на Трети украински фронт генерал-полковник С. Бирюзов до главнокомандващия на българската армия Ив. Маринов относно поведението на българите при оттеглянето им от Гърция, 1944 г.

Писмо № 082 от заместник-командващия войските на Трети украински фронт генерал-полковник С. Бирюзов до главнокомандващия на българската армия Ив. Маринов относно поведението на българите при оттеглянето им от Гърция

 

Б.м., 28 октомври 1944 г.

 

Строго секретно

Екз[емпляр] № 1

 

До Главнокомандващия на българската армия

господин генерал [Иван] Маринов

 

            При нас постъпват непроверени данни, че българските войски, евакуиращи се от територията на Гърция, като че ли извършват безчинства: грабежи, избиват мирно население, разрушават ж[елезо]п[ътни] гари, връзки и т.н.

            Моля незабавно да проверите и в случай, че тези факти се потвърдят, да предприемете съответните мерки за прекратяване на споменатите действия.

            За предприетите мерки моля съобщете.

 

Заместник-командващ войските

на Трети у[краински] ф[ронт],

генерал-полковник (п) [Сергей] Бирюзов

 

 

 

Източник: България – непризнатият противник на Третия райх. Съст. В. Тошкова и др. София: ИМО „Св. Георги Победоносец“, 1995, 124.