Правила за поздрав на Организацията на българската младеж „Бранник“, 21 септември 1941 г.

Правила за поздрав на Организацията на българската младеж „Бранник“

                

до 21 септември 1941 г.[1]

 

 

            […]

III. Поздрав.

§ 3. Бранническият поздрав е вдигане дясната ръка права, с изпъната длан и прибрани пръсти напред, нагоре и малко вдясно, тъй че да сключва ъгъл от 45 гр[адуса] с хоризонтална линия.

 

 

 

Източник: Социално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации. Съст. Н. Поппетров. София: ИК „Гутенберг“, 2009, 822.

 

 
[1] Датата на утвърждаване на „Правилника за знамето, поздрава, униформите и отличителните знаци на организацията на българската младеж „Бранник“.