Оперативно донесение от заместник-командващия на Трети украински фронт генерал-полковник С. Бирюзов до главнокомандващия на българската армия генерал Ив. Маринов относно дисциплината в българската армия, Б.м., 28 октомври 1944 г.

 

Оперативно донесение от заместник-командващия на Трети украински фронт генерал-полковник С. Бирюзов до главнокомандващия на българската армия генерал Ив. Маринов относно дисциплината в българската армия

 

Б.м., 28 октомври 1944 г.

 

 

Строго секретно

Екз[емпляр] № 1

 

До Главнокомандващия на българската армия

господин генерал [Иван] Маринов

Копие: до Военния министър на България

господин генерал [Дамян] Велчев

Москва, Г[енералния] щ[аб] [на] Ч[ервената] а[рмия]

др. [Алексей] Антонов

 

            От донесенията на офицери от Червената армия, командировани в помощ на съединенията на българската армия, е установено, че равнището на дисциплината в редица части на армията е ниско.

            На 23 октомври [19]44 г. в 33-и п[ехотен] п[олк] от 5-а п[ехотна] д[ивизия] войниците са отказали да изпълнят заповед за атака, заявявайки, че дълго са стояли на турската граница и сега им е необходима почивка.

            В 25-и п[ехотен] п[олк] от 9-а п[ехотна] д[ивизия] на 19 октомври [19]44 г. 1-ви и 3-и батальон са отказали да изпълняват по-нататъшен марш от района на [гр.] Ниш, искайки обещания им 15-дневен отпуск и заявявайки, че по-голямата част от батальоните са болни от малария. Нежелание да изпълнят заповедта изказали не само част от войниците, но и някои от офицерите (подпоручик Игор Николаев, капитан Мутанов). Необходимите в подобен случай решителни мерки не са предприети нито от командването на полка, нито от командването на дивизията.

            Продължават случаите на проява на страх и самоволно отстъпление. На 21 октомври [19]44 г. противник в състав до батальон контраатакувал 2-ри облекчен п[ехотен] п[олк] от 5-а п[ехотна] д[ивизия]. Пехотата на полка изоставя своите позиции и без заповед отстъпва, оставяйки без прикритие своята артилерия. Артилеристите, изразходвайки всичките си снаряди, биват принудени също да отстъпят, като изваждат затворите на оръдията и оставят последните на противника.

            Част от войниците във 2-ри облекчен п[ехотен] п[олк] по време на боя са стреляли не по противника, а във въздуха.

            За пресичане в бъдеще възможността за повтаряне на подобни случаи изисквам да се предприемат решителни мерки.

            За приетите мерки моля да се съобщи.

           

Заместник-командващ войските

на Трети у[краински] ф[ронт],

генерал-полковник (п) [Сергей] Бирюзов

 

 

 

Източник: България – непризнатият противник на Третия райх. Съст. В. Тошкова и др. София: ИМО „Св. Георги Победоносец“, 1995, 127-128.