Окръжно предписание със забрана за използването на военнопленници от частни лица, 1917 г.

 

Окръжно предписание на Министерството на войната със забрана за използването на военнопленници от частни лица, 29 октомври 1917 г.

 

 

 

Окръжно предписание № 5835 от 29 октомври 1917 год. на Министерството на Войната – Бюро за Военно Пленници:

            Министерството има сведение, че пленници в София, а и в други градове, се дават от началници на разни учреждения в използуване от други лица, пращат се на работа по домовете на същите началници или чиновници при тях или на войнишки и офицерски семейства да пренасят дърва, въглища или да секат дърва, както и за пренасяне на вещи от една къща в друга, или пък изпозлуват за ординарци или други канцеларски нужди и пр.

            Министерството на Войната, по заповед на Господина Министра, като напомня, че пленници и интернирани, дадени на разни военни и милитаризирани учреждения, трябва да се използуват само за целта, за която се искат, и като има пред вид, че работната ръка в страната е значително намаляла, а пък при такива случи тя още намалява и не може да се получи количеството работа за целта, пред вид такива пръскания и незаконни използувания на пленниците от началници, чиновници и частни лица…

 

Началник на Канцеларията, ген. Брадистилов

 

Източник: ДВИА, ф. 1548, оп. 1, а.е. 33.