„Предстоящата конференция в Москва“, 1941 г.

Източник: Седмичен вестник, год. IX, бр. 457, 12.09.1941, с. 1.