Богдан Филов относно акцията на Димитър Пешев за спасяването на българските евреи, 1943 г.

 

Богдан Филов относно акцията на Димитър Пешев за спасяването на българските евреи, 19 март 1943 г.

 

 

19. III. [1943 г.] Петък. Тази сутрин получих едно изложение по еврейския въпрос от Д. Пешев, подписано от 43 народни представители, макар Пешев снощи по моя молба да беше обещал на Калфов да не ми го изпраща, преди да говори с мене. Това е голяма демонстрация, която ще има последствие. Сега виждам действително, какво голямо влияние имат евреите и колко са те вредни. Подир обед дойдоха няколко народни представители начело със Сл. Василев да протестират против подаването на писмото. Казах им, че въпросът е много важен, че ще се свика по него болшинството и ще се теглят всички последствия.

 

Източник: Филов, Б. Дневник. Под ред. на И. Димитров. София: Издателство на Отечествения фронт, 1990, 561.