Богдан Филов за убийството на 12 младежи край Кавадарци, заподозрени като ятаци на нелегални, 1943 г.

Богдан Филов за убийството на 12 младежи край Кавадарци, заподозрени като ятаци на нелегални, 9 юли 1943 г.

 

 

 

9. VII. [1943 г.] Петък… В Кавадарци болният въпрос е също с избягалите младежи. Тук при Витолище военните са имали нетактичността да разстрелят 12 души младежи, подозрени в укривателство на забягналите и то без да вземат мерки, поне това да стане покрито. Това създало много лоши настроения.

 

източник: Филов, Б. Дневник. Под ред. на И. Димитров. София: Издателство на Отечествения фронт, 1990, 586.