Башикаров, Г. Кискиновата (Първа средногорска) чета: Спомени. С., 1964