Писмо от Тодор Александров до нелегалните дейци на ВМОРО в Скопския революционен окръг за кризата, която преживява Турция, и за необходимостта да се предприемат атентати с динамит, 1912 г.

Писмо от Тодор Александров до нелегалните дейци на ВМОРО в Скопския революционен окръг за кризата, която преживява Турция, и за необходимостта да се предприемат атентати с динамит

 

Б. м., 29 юни 1912 г.

 

За нелегалните сили

во Скопския револ[юционен] окръг

 

            През тоя месец почнаха масово да дезертират (забягват) от разни градове в Турция офицери и аскери, някъде цели табури с митральози и др. Това напомня забягването на Енвер и Ниязи през юли 1908 год. и юлските събития същата година. Тогава „иттихадчиите“, сплашени от Ревалската среща, извършиха едно пронунциаменто, прогласиха някакъв „Хуриет“, само за да запазят цялостта на държавата си, за да предотвратят откъсването на Македония, за да се спасят от европейската намеса. Също и сега турците, „интиляфчии“, „иттихадчии“ или каквито и да са др[уги] „чии“, с тия дезертирания кроят някаква нова игра, преследват очевидно целта да запазят Турция от раздробяване да я спасят от кризис, който прекарва, или най-малкото да спечелят време.

Като се знае всичко това, поканват се сички нелегалмни да бъдат особено осторожни и да не се поддават на никакви измамници, били те турци или албанци, от каквато партия и група да са. Срещу никакви обещания и награди да не се легализират и предават, преди да се събере общ конгрес на Организацията, който след като прецени новосъздадените условия, да земе надлежно решение. Да внимаваме да не се повтори грешката от 1908 г.

            Знаейки, че Турция сега преживява най-голям кризис, ние трябва да се възползуваме от тоя най-удобен за нас момент и като предприемем в най-скоро време и навсякъде редица динамитни атентати над тренове, гари, мостове, в градове и др. Нека вярваме, че по тоя начин ще наложим разрешението на нашия въпрос. Ще извоюваме Автономията на Македония и Одринско.

            Сега или никога!

Прочее на работа всички!

Със сърд[ечен] поздрав:

Нелег[ален] окръжен и чл[ен] в Центр[алния] Комитет:

 

Т. Александров

 

 

Източник: Вътрешната македоно-одринска революционна организация (1893-1919 г.). Документи на централните ръководни органи (устави, правилници, мемоари, декларации, окръжни, протоколи, наредби, резолюцци, писма). Съст. Ц. Билярски, И. Бурилкова. Том 1. Част 2. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2007, 1029-1030.