Писмо от Тодор Александров до дейци на ВМОРО за подготовката на Междусъюзническата война и за ролята, която трябва да изпълни Организацията в нея [Щип], 10 юни [1913 г.]

 

 

Писмо от Тодор Александров до дейци на ВМОРО за подготовката на Междусъюзническата война и за ролята, която трябва да изпълни Организацията в нея

[Щип], 10 юни [1913 г.]

 

 

 

            Другари,

            Концентрацията на бъл[гарската] войска срещу сърби и гърци е почти свършена. Вероятността за война е много голяма, при все това българ[ското] правителство под натиска на Великите сили още се колебае и се мъчи да разреши въпроса по мирен начин, в който случай ще изгубим: 1) Спорната зона: Скопско, Кумановско, Тетовско, Гостиварско, Кичевско и Дебърско, както и хубавия гр. Солун.

            За да свърши веднаж завинаги нашето национално обединение, за да си вземем сега всички български земи: и Спорна зона, и Солун, трябва непременно да се обяви война и с гърци, и със сърби.

            Щом Главната квартира разреши да се изпратят части във вътрешността, които да отпочнат атентатите, от нас зависи напълно да ускорим и наложим войната, както това сторихме с акциите и атентатите през 1910 – 1912 г. за войната с турците. Като се знае всичко това – голяма историческа отговорност лежи върху нас, ако сега не използуваме момента, за да улесним задачите на нашето правителство и на нашите войски.

            Прочее, дълг се налага на секи македонски деец и член на Организацията, да употреби сички усилия в тия съдбоносни за свободата на Македония моменти, за да изпълни своя дълг: да пожертвува сичко свое, но да стори зависящето от него за ускоряване, налагане и изкарване на благополучен край предстоящата война със сърби и гърци.

            Уверен в пълната сполука на правата кауза, пожелавам успех на сички другари.

            Да живее целокупна България!

            Довиждане в свободните български градове: Скопие, Битоля и Солун.

            Нелегален окръжен [и] член в Централ[ния] комитет

Т. Александров

 

 

Източник: Вътрешната Македоно-одринска революционна организация (1893-1919 г.) – документи на централните ръководни органи. Том 1. Част 2. Съст. Ц. Билярски, И. Бурилкова. София: Държавна агенция „Архиви”, 2007, с. 1055-1056.