Писмо от Тома Карайовов до българския дипломат Панчо Хаджимишев с молба за намиране на контакти в Холандия за търговия с опиум и бадеми, 1916 г.

 

Т. КАРАЙОВОВ

адвокат

бивш първи легационен секретар

ВНОС – ИЗНОС - ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

юридически съвети по гражданско, търговско и индустриално право

София, улица Раковска № 62

T. KARAYOVOFF

avocat

ancient premier secrétaire de Légation

IMPORTATION – EXPORTATION – RÉPRÉSENTATION

consultation en matière de droit civil, commercial et industriel

Sofia, rue Rakovsky № 62.

Телефонен адрес: Карайовов.

Télégramme: Karayovoff.

 

 

София, 17 юнии 1916

Sofia,

                               Драгий ми Панче,

                От началото на тази година аз окончателно тръгнах по пътя, из който ме виждаш с настоящето, като разчитам от начало и продължавам да разчитам на съдействието на добри приятели в трудния път, който си избрах.

                Тоя път обръщам към тебе с молба да ми препоръчаш някои холандски търговски къщи, а и да ме препоръчаш на тях, които биха искали да купуват у нас афион и бадеми. И двете тия стоки обещават тая година добра беридба. Афион има и миналогодишен. От последния направен е тук анализ и добитите резултати давам ти по долу за сведение на интересующите се.

                            първа проба

                                                      втора проба

в изсушения при                          60%              афион      има        опиум

23.7%

18.31%

“                      “                     “

100%

влага

3.7%

2.77%

пепел

4.49%

3.12%

морфин

16.23%

16.23%

 

                Горните стоки бих могъл да събирам на комисионна или както желающите намират за добре.

                Ще ти бъда много благодарен, ако ме осветлиш с няколко думи относително износа на холандски стоки за у нас и за условията на превоза им.

                                                       Поклон на Госпожата и благодарност и поздрав за тебе.

                                                                                                      [подпис] Т. Карайовов

Източник: ЦДА, ф. 320К, а. е. 15а, л. 4