Писмо от Централния добруджански народен съвет относно съдбата на задържаните в Молдова добруджанци, 1918 г.

Писмо от Централния добруджански народен съвет до генерал Тантилов, български военен представител в Букурещ, относно съдбата на задържаните в Молдова добруджанци

 

Бабадаг, 1 юли 1918 г.

 

            Представяме Ви, господин Генерал, един списък на 1376 отвлечени добруджанци, които досега не са освободени от румънските пленнишки лагери. Списъкът е съставен въз основа на грижливо проверени сведения, събрани чрез общинските управления и градските и селските добруджански народни комитети, от добруджанци, които през м. май и юни т.г. са се завърнали от Молдова. Според показанията на последните в Молдова били задържани още хиляда добруджанци. Румънските власти под различни предлози отказвали да ги освободят и върнат по домовете им. Режимът, под който били поставени интернираните, бил непоносим. Гладни, голи, боси, без постилки и завивки, изтощени от болести и мизерия, те били заставяни денонощно да работят под плясъка на стражарските камшици и непрестанни ругатни и псувни.

            Напоследък румънските власти, за да оправдаят тяхното задържане в Молдова, ги заставяли с глад, побой, арести и заплашвания да подписват всякакви декларации, с които уж доброволно се отказвали да се върнат по домовете си, и след туй насила ги изпращали да работят по чокойските чифлици, дето били третирани също тъй безчовечно, както и в пленнишките лагери.

            Като Ви донася това, съветът счита за свой повелителен дълг да Ви помоли, господин Генерал, да се застъпите най-енергично пред румънското правителство да освободи незабавно всички добруджанци, задържани досега в Молдова, и да не им прави никакви пречки пред завръщането им в Добруджа.

 

 

Председател: (п) И. Станчев

Главен секретар: (п) Ант. Борлаков

 

Източник: Извори за историята на Добруджа 1878 – 1919. Съст. Ж. Попов и др. София: ИБАН, 1992, 397.