Писмо от жители на селата Ер Кюприя, Дряново и Богутево до председателя на Народното събрание Ст. Данев, 1913 г.

Писмо от жители на селата Ер Кюприя, Дряново и Богутево до председателя на Народното събрание Ст. Данев: оплакват се от принудителното им покръстване

 

Б. м., 4 февруари 1913

 

Тв[ърде] бързо

4. II. 1913

До Господина Председателя

на Народното Събрание

 

            Господин Д-р Данев,

            Вий които въздигнахте България до най-високата степен, за да може тя днес смело да носи името „Велика България“, и да заема първо място в Балканския полуостров, ще ли допусните да се скандали и да се сравнява с варварска Турция и то преди петстотин години каквото и тя вършила да го върши днес цивилизована България. Ние сме Българо-мохамедани от селата Дряново, Ер-Кюприя и Богутево, Станимашка околия, терора, насилията и калъчът над главите ни е в своя разгар, за да станем християни, това мислим че нашата света конституция няма да допусне да ни ругаят, бият и заплашват с цел да напуснем нашата религия макар преди 300 г. да е била тя за нас чужда, ний сме нея запомнили и нея ще поддържаме. Ний сме в Стара Свободна България гдето редът, законността и правдата царува, а дали е в същност така в нашия край тия дни, ако бихте само с ангелска сила за миг да дойдите и видите плачовете и риданията на нас без[з]ащитните, тогас само ще бъдете уверени че кръщаванията не са по желание а с големи насилия, единствен факт на това е че целия свят е известен че ний ако желаем щяхме да се покръстим преди 35 години когато дойде Русия, а не сега, когато трябва да се наслаждаваме на свобода в прегръдките на Велика България.

            Уверени във Вас, че Вий ще дадете най-мощната си подкрепа за нас и нашите страдания за да почувствуваме ний и целия народ че не сме били излъгания в мисълта с която избирахме народни представители които турнаха Вашата Висока личност на оня Гигантски пост, за да градите днес Величието на България.

 

С почитание

Еркюприйци, Дряновци и Богуевци

4. II. 1913

 

 

Източник: Покръстването на българите мохамедани 1912 – 1913. Съст. В. Георгиев, С. Трифонов. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 1995, 113.