Писмо от войводата Коста Печанец до войводата поп Димитър Димитриевич, 5 юни 1917 г.

Централни комитет

войвода К. Пекянец.

До поп Мита Димитриевич

бивш четоводец.

 

            Тези дни ми се донесоха много оплаквания против теб и се уверих, че си извършил големи злодейства в този край. Изнасилил се беззащитни жени, нападал си честни офицерски фамилии, крадеш рокли и ризи и отиваш толкова далече, че на селяните не оставяш пелените на плета. Станал си цял коцкар за жалост, но от тебе не съм можал по-добро да очаквам. Отнесе пари на Ябланичкия отряд и ги изигра на комар, макар че за това се отива на застрелване. На какво се надяваш? Защо вършиш такива падения. За жалост с твоята велика грешка доведе общото дело в опасност. Какво щастие да не си се явявал в тия критични моменти. Вие сте този, който искахте възстанието и поискахте револвер, когато аз предлагах да не се вдига възстание за което говорят официалните документи. Вие сте първи, който като най голям предател от позицията и сега сте първи, който нападате незащитения народ, вършите такива чудеса от които всеки сърбин трябва да се грози. Затова ти заповядвам всичките неща които си откраднал от сиромасите да ги повърнеш и повече такива зверства да не вършиш, иначе ще заповядам да ти попречат с въоръжена сила. На какво се надяваш като си се замърсил в такива злодеяния. И втори път ти заповядвам да престанеш с грабежите и нещата върнеш на онези, от които си ги вземал. Също и онези, които си вземал от Туларе и изнасилил незащитени жени и девойки. Да престанеш с тези големи грешки, за които ще те предам на съд, който ще тури край на твоите мръсни дела.

 

5.VI.917 г.

позицията.

Войвода К. Пекянец.

 

 

 

Източник: ЦДА, ф. 1439K, оп.1, а.е. 284, л. 16-17.