Писмо от войводата Коста Печанец до войводата поп Димитър Димитриевич, 26 юни 1917 г.

 Централни Комитет на

К. Пекянец

 

 

                                                                       Попе Мито,

            Твоите велики дела и злодейства, които си извършил над незащитения народ надминават всяко злодейство, което до сега е извършено в света. Ти, респ. твоите четници-разбойници сте пекли деца, баби, жени и старци и хора за пари. Убивали сте първите хора за пари и сте сторили много чудеса. Макар че получих до сега 100-а жалби, но всичкото това не повярвах до като не видях твоя почерк, който носи лъжовен печат на централния комитет. С мой подпис искаш пари, осъждаш хората на смърт, макар че за това не си опълномощен. Аз те познавам много добре и зная че боледуваш от лудост, но никога не съм вярвал, че си луд до толкова. Виждам да си опитвал да ме смразиш с народа и го насочиш против мен. Казваш на народа, че ти си негов защитник, но за жалост ти си негов злодеец. Знаеш ли че сиромашките сълзи са тежки и знаеш ли, че за твоите безчинства сръбския народ ще те линчува. Кой те опълномощи за да стреляш от мое име хората, да отнемаш поли, да печеш деца и кой ти позволи да изработваш печат с мое име. Знаеш ли че за това се отива на кол /застрелване/. Разправяш на народа, че аз съм крив за възстанието, а нямаш кураж да кажеш, че това си ти и твоите другари виновници за всичкото зло. Разправяш как си ти бил по стар комита от мене и аз не съм изстрелял нито един патрон на неприятеля, освен срещу своя брат за пари. Виждам че искаш да ти заплати народа 60 000 динара, които уж българите ти вземали от къщата при изгарянето й и сега търсиш да ти ги повърнат сиромасите. Не те е срам, будала. Целия свят знае, че ти не си имал ни 60 пари, а къде ли толкова хиляди; Вижда се за какво си извършил ти злодейства. Като защитник на тоя беден народ трябвало би да нареда веднага да те убият, но за тези големи злодейства ще отговарящ пред съда, когато дойде време. Затова ти заповядвам веднага да събереш твоята разбойническа компания и на първата чета предадете оръжието си и дойдете при мен. Ако се не предадете ще нареда с помощта на народа когото си в черно облекъл и четници да те унищожат от тоя свят като вреден за общото дело. Ще бъдеш оценен на 10 000 динара от Централния Комитет.

 

26.VI.

Войвода К. Печанец

 

 

Източник: ЦДА, ф. 1439K, оп.1, а.е. 284, л. 17-18.