Кореспонденция за производството на опиум в България и Македония, 1919 г.

Кореспонденция между МВРИ и МЗДИ относно производството на опиум в България и Македония, 1919 г.

 

 

 

Тв. Бърза.

№ 302

11.VI.1919.

До Министерството

на Земледелието и Държ. Имоти

Тук

 

            М.В.Р.И. има чест да помоли онова на Земл. и Държ. Имоти да му изпрати по възможност най-скоро следните данни и сведения:

            1. Да се дадат най-подробни сведения за ежегодното производство на опиума в границите на сегашна България и на Македония, като се посочат пазарите, където се е пласирал до сега и изгледите за бъдащи такива пазари, както и начините и вероятностите за бъдащото развитие на това производство.

           

[…]

            Горните данни и сведения са необходими за работата на Комисията за проучване въпросите за мира (секция финансово-стопанска).

Гл. Секр. (п) Г.Р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО

НА

ЗЕМЛЕДЕЛИЕТО И ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЗЕМЛЕДЕЛИЕТО И ПР.

7618

7 – V – 1919 г.

СОФИЯ

До Министерството на

Външните Работи и

Изповеданията

Отделение Икономическо

Т у к.

 

            На № 302.

            От 11 – IV – 1919 г.

                                               Министерството на Земледелието и Държавните Имоти явява на онова на Външните Работи и Изповеданията следните сведения относно развитието на копринарството и производството на опиума в страната:

 

            […]

            Относно производството на опиума Министерството няма положителни сведения, още по-вече, че главните места, в които се произвежда опиума, останаха вън от границите на Царството – в Македония.

 

                        Главен секретар: /подпис/

 

            Началник на Отделението: /подпис/

 

 

 

Източник: ЦДА, ф. 176К, оп. 4, а.е. 42, л. 18, 60-61.