Окръжно на кюстенджанския окръжен управител Г. Мумуяну за съставяне на списъци на български и германски първенци (румънски поданици), подлежащи на интерниране, 28 август 1916 г.

Окръжно на кюстенджанския окръжен управител Г. Мумуяну за съставяне на списъци на български и германски първенци (румънски поданици), подлежащи на интерниране, 28 август 1916 г.

 

 

Б ъ р з о.
№ 1,823 от 28 август 1916 г.

 

До Г.Г. Околийските началници, полицейските началници и градоначалниците. Меджидие 318, Траян 139, Остров 6, Черна вода 522, Мангалия 547, Коджалак 424, Хърсово 705, Кузгун 6, Кюстенджа 465.

Моля Ви, щото в срок от 3 дни да ни представите един списък, който да съдържа имената на 15 видни (първенци) българи и германци (румънски поданици), от всяка община и село от околията Ви.

При съставянето на този списък ще имате пред вид ония подозрени, незадигнати, състоятелните (богатите), както и ония с широки семейни връзки, които имат големи влияния върху своите сънародници.

Ще запазите най-голяма тайна при съставянето на тоя списък, в който ще посочите всички от по-горе сведения пред всеки едного.

 

Окръжен управител (п.) Г. Мумуяну.

 

Източник: Румънските жестокости над отвлеченото добруджанско население в Молдова: по официални румънски документи и лични изповеди на завърнали се от Молдова добруджанци. Съст. Д. Пачов и Д. В. Кацев. София: Искра, 1918, б.с.