Окръжно на Министерството на народното просвещение за отбелязване хилядолетието от смъртта на Св. Климент Охридски, 20 юли 1916 г.

 

 

Съобщава се на всички подведомствени на Министерството на народното просвещение учреждения, че съгласно с решението на Климентовския отбор за отпразнуване хилядогодишнината на Св. Климента Охридски, тази година, поради съществуващите събития, отпразнуването на хилядогодишнината ще стане в ограничен вид и форма, възможна при сегашните условия, а същинското тържество, заедно с откриване паметника на Св. Климента в София, ще се извърши, когато настане мирно време, и целият български народ може да вземе участие в тържеството. Тазгодишното тържество ще стане на 9 идещи август. Вследствие на това, поканват се всички г. г. директори, окръжни училищни инспектори и г. г. учителите да вземат, заедно с учениците, най-живо участие в това тържество. Освен това, поканва се учителството във всеки град и село да даде всичкото си съдействие на местните климентовски комисии по приготовленията за отпразнуването на знаменитата хилядогодишнина. Ако някои от членовете на тия комисии са във войската, нека се направи възможното, та да се заместят отсъстващите и се подтикне дейността на комисиите, та всяка една от тях самостойно да обмисли, как трябва при сегашните условия да се отпразнува хилядогодишнината, като освен черковната служба, речите, вечеринките, шествията и пр. в деня на тържеството се даде и вечен израз, – както това е указано в упътването от Климентовия отбор, – за увековечаване хилядогодишнината на светаго Климента. За програмата на тържеството умоляват се Климентовите комисии своевременно да уведомят направо отбора в София.

 

Източник: Материали за изучаването на учебното дело в България. Книга IV. Нашето просветно дело през време на войните (1913-1919). Под ред. на В. Йорданов. София: Държавна печатница, 1925, 77-78.