Сведения за отвличането на градските първенци от гр. Силистра от румънските власти, 1916 г.

Сведения, дадени от Илия Божанов от гр. Силистра, за отвличането на градските първенци от румънските власти на 28 август 1916 г.

 

 

            Още след окупирването на нашия край се знаеше, че се приготовлява списък на неблагонадеждните по разпореждане на Префекта Ион Камарашеску. Тоя списък от време на време се подлагаше на разискване от Префекта, Шефа на сигурацията, Гарнизонния Началник, Прокурора, Председателя на съда, Градоначалника и приближени до Префекта креатури. Такива списъци навярно е имало във всяка община, защото списъка от с. Сребърна бе допълван през пролетта [на] 1915 год. и всички селени, които чуха имената си в тоя списък дезертираха за България. Това даде повод всички кметове, чиновници и служащи в селските общини да се заменат с ромънци. От време на време се долавяше, че списъка се разглежда и че тоя или оня българин се помества там. След обявяване мобилизацията всички първенци в селата бяха арестувани. Всички в града очакваха да бъдат грабнати. На 28 август бяха грабнати градските първенци по нощни дрехи и отвлечени. Чуваме, че се е заловила една записка, в която един детектив е съобщавал на своя шеф, че всички по списъка първенци са откарани и наедно с тях „техния“ детектив № 40.

 

Източник: Габе, П. Румъния в Добруджа 1913-1916: анкета. София: Държавна печатница, 1917, 158-159.