Сведение относно хомосексуалните отношения на западногерманския турист Х. Ф. с български балетисти, 8 юни 1981 г.

 

Препис! СТРОГО СЕКРЕТНО!

[189]

 

О К Р Ъ Ж Н О  У П Р А В Л Е Н И Е  М В Р  Г Р А Д  –  В А Р Н А

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

                МВР                                                 

ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ

      Рег. № 9477, Екз. № 1

            9.VI.1981 г.

            В А Р Н А

 

С В Е Д Е Н И Е

 

ОТНОСНО:  хомосексуалните отношения на западногерманския турист Х. Ф. [името е заменено от екипа на Анамнезис - Бел. ред.]

                       с български балетисти

 

СЪОБЩАВА агент „Правда“                                                        ПРИЕЛ кап. Б. Строганов

отделение „Златни пясъци“                                                           1.06.1981 г. 13.30 ч

отдел „Линеен“.                                                                              я/к „Тракия”

 

            Преди три дни приятелката ми е забелязала западногермански гражданин, който от 1978 година идва за 10-ти път в България. Тази година е настанен в „Родина“, стая 239. Досега винаги е идвал с друг западногермански гражданин, с когото са били в хомосексуални отношения. Този германец на врата си носи верижка с надпис 10 октомври 1978 година и се похвалил на приятелката ми, че ще празнува 10-то пребиваване на „Златни пясъци“.

            Същият има връзки с българи, с които според приятелката ми, е в същите отношения.

            Показвал два албума с цветни снимки на свои немски приятели, а също и на двамата балетисти от Варна. На българите е правил снимки в собствените им жилища, а също и в хотелската си стая. Има снимки, правени в Англия, от което личи, че доста пътува.

            Още с пристигането си, 28.05. е запитал приятелката ми за двамата българи, дали ги е виждала, тъй като този, който миналата година е участвал в програмата на бар „Астория“ през зимата бил на работа в ГДР и не се знае дали се е върнал.

            [190]

            По професия този германец бил фотограф, но в неговите албуми няма снимка на нито една жена.

            Прави впечатление, че сяда сам на маса, пие водка редовно, но умерено, но не е контактен, ако седне някой при него, не води разговори.

„Правда“

           

Справка:

1.Ф. Х. Ф. – р. 27.02.1949 г. в град Дюселдорф – ФРГ, фотограф по професия, отседнал в хотел „Родина“ стая 239 от 29.05. – 12.06.1981 г.

2. Балетистите, български граждани, не са установени.

Задачи:

1.Да продължи да наблюдава поведението на Ф., установява ли нови контакти и дали ще се срещне със старите си познати.

Същевременно, на базата на специално внимание при обслужването, в разговор с него да установи отношението му към НРБ и българите, политическия му мироглед и обща култура.

2. Да продължи наблюдението на поведението на западногерманския турист от стая 111, както бе поставена задачата на предната среща.

Мероприятия:

1.Да се направи проверка в отдел 12-ВГУ за посещенията на Ф. в НРБ.

2.Да се проведе М „Г" на Фогт.

3. Сведението за информация.

Оценка:+

Сведението е с оперативна стойност. Агентът работи честно за органите на ДС. Следваща среща – 08.06.1981 г.

Резолюция на н-к отд. – Да се установи българския музикант, участник в програмата на бар „Астория".

 

написано. в 1 екз.                                                                   Вярно.

№ 1 – ОР Г. Иванов                                                               Капитан: /п/ Б. Строганов 

Янкова/4502/8.06.1981 г.

 

 

Източник: КРДОПБГДСРСБНА, VI л - 1113, т. 2, ч.II, л. 189-190, Сведение относно хомосексуалните отношения на западногерманския турист Х. Ф. с български балетисти (бившето лит. дело 3463 , открито през 1977 г. „на лицето Дирекция Реклама, пропаганда и кул. масова дейност“).