Заповед за формирането на Планинската дивизия, 1916 г.

Заповед по Действащата армия за формирането на Планинската дивизия, 5 ноември 1916 г.

 

 

 

Заповед по Действующата Армия

№ 576

гр. Кюстендил, 5 ноемврий 1916 г.

 

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

            § 1. Да се формира при Македонската Областна Военна Инспекция, според приложения щат, една планинска дивизия, в състав:

            1/ три /3/ планински пехотни полка от по три дружини.

            2/ един /1/ планински артилерийски полк.

            3/ една /1/ пионерна рота.

            4/ нуждните спомагателни учреждения.

 

§ 2. Частите от дивизията да се именуват.

1/ Пехотните полкове: 1,2 и 3-й планински пехотни полкове.

2/ Артилерийския полк – артилерийски полк при Планинската дивизия.

3/ Пионерната рота – Пионерна рота при Планинската дивизия.

 

 

Главнокомандующ на Действующата Армия,

Генерал-Майор Жеков

 

 

Източник: ДВИА, ф. 40, оп. 2, а. е. 627, л. 101.