Заповед на Главната квартира за категориите мъжко население от завзетите сръбски земи, които подлежат на интерниране във вътрешността на Царство България, 19 декември 1915 г.

Ниш – Началнику Моравската областна военна инспекция         

Скопие – Началнику Македонската областна военна инспекция

………. Командующия I и II армии

София – Министерството на Войната

София – Комендантското управление

 

      С цел да се отнеме всяка възможност на населението от завзетите сръбски земи да прояви каквито и да било враждебни действия, или да причини смутове, безредици и пакости в окупираните и припадающите се на България земи, разпоредете да се третират като военнопленници и изпращат във вътрешността на Царството.

      1/ Всички сърби от 18 до 50 години, подлежащи на военна служба и бивши войници, или опълченци, освободени по един или друг начин както избягалите и укрилите се до сега.

      2/ Всички оздравели от рани или болести войници;

      3/ Всички леко ранени.

      4/ Всички свещенници, учители, бивши офицери, депутати журналисти, министри и всички съмнителни лица без разлика на възраст.

      5/ Упоменатите в пункт 4 да се изпращат до Софийското комендантство, което ще ги препраща в центровете определени от Министерството на Войната. Не трябва да се допуща препращанието на тези хора през Кюстендил и Горна Джумая.

      6/ Събраните на групи на известни пунктове в старите сръбски предели пленници и назначени да работят пътища, или други постройки да се държат под строг контрол и сигурна охрана, до като трае работата. След като привършат работата да се препращат във вътрешността на Царството.

      7/ Оръжието да се прибере от цялата окупирана страна под страх на строго наказание, за онези в които се намери скрито.

      8/ Всички досегашни разпореждания по този въпрос се обемат от настоящето. По заповед. № 4696. 19. XII. 915 г. Кюстендил

 

Началник на Полската Канцелария,

                             Полковник Сапунаров

 

 

 

Източник: ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 76, л. 58.