Заповед на Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост за определяне на хлебната дажба, София, 28 юли 1918 г.

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА СТОПАНСКИ ГРИЖИ И ОБЩЕСТВЕНА ПРЕДВИДЛИВОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХЛЕБНАТА ДАЖБА

 

София, 28 юли 1918 г.

 

            Обявявам за знание, ръководство и изпълнение следната заповед.

            1. Съгласно член 5, буква O от закона за стопански грижи и обществена предвидливост от 1 август т.г. нататък в страната ще се приготовлява един общ тип хляб, приготвен от 80% пшенично установения тип и 20% царевично.

            Този хляб се приготовлява за продажба в тежест по 1 килограм.

            2. Общата дажба на населението установявам 500 грама на лице дневно.

            На възрастни работници  изобщо лица, които упражняват занятия свързан с усилен физически труд, определям дневно дажба по 800 грама хляб на глава.

            3. На семейства, които пожелаят да си приготовляват домашен хляб Районните комитети отпущат съответното количество брашно по установените в заповед № 264 от 25 юлий т.г. брой 164 на „Държавен вестник“ норми на глава по костуемите цени.

            При липса на царевично брашно Районните комитети отпущат само пшенично брашно тип с намаление на припадающето се количество с 20%.

            Отпусканото брашно не може да минава нуждите на домакинството за повече от три месеца.

            4. Районните комитети да определят цените на хляба в границите на костуемите им цени, като имат пред вид разноските в свръзка с месните условия. – Директор, генерал-майор Протогеров, Началник щаба, от генералния щаб подполковник Николов.

 

Източник: Известия на Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост, № 57, 31 юли 1917, 1.