Указ на регентите за назначаването на К. Георгиев за председател на Министерския съвет, 1944 г.

Указ № 10 на регентите на България за назначаването на Кимон Георгиев за председател на Министерския съвет,

София, 9 септември 1944 г.

 

Ние, Регентите на България[1],

На основание чл. 150 от Конституцията

Постановихме и постановяваме

Да назначим за Председател на Министерския съвет г. Кимон Георгиев[2].

Изпълнението на настоящия указ се възлага на Председателя на Министерския съвет.

 

Кирил К. Преславски

Генерал Михов

Председател на Министерския съвет: К. Георгиев

ЦДА, ф. 1, оп. 1С, а. е. 4, л. 118. Оригинал. Машинопис.

Държавен вестник, № 197, 9 септ. 1944.

 

Източник: Политическа история на съвременна България. Сборник документи. Том I (1944-1947). Огнянов, Л. (съст.). Държавна агенция „Архиви“, С., 2016, с. 15 


[1] Указът е подписан само от двама от регентите, избрани от XXV ОНС през септември 1943 г., тъй като проф. Богдан Филов е принуден от правителството на Константин Муравиев да подаде оставка на 8 септември 1944 г.

[2] Кимон Георгиев (1882-1969) – лидер на политическия кръг „Звено“ и член на Националния комитет на Отечествения фронт.

 

Забележка: Бележките под линия са на съставителя на сборника проф. дин Л. Огнянов.