Димитър Тюлеков за Иван Михайлов и опиума в Петричко

В стремежа си да намери източници на нови приходи Иван Михайлов организира нелегалното изкупуване на афиона от Петрички окръг, преработването и контрабандното му пренасяне по таен канал от гр. Горна Джумая (дн. Благоевград) през българо- югославската граница. Ценната стока е пласирана в Албания. Разбира се, тези периодични опасни акции не са възможни без участието на легендарните куриери на ВМРО начело с Димитър Костадинов (Мите Босото).

През пролетга на 1934 г. по идея на Ив. Михайлов в дома на Дино Кехайов от гр. Горна Джумая е монтиран мощен за времето си парен двигател с цел извличане екстракта от афиона. Военният преврат от 19 май 1934 г. осуетява това нестандартно начинание, целящо осигуряване на средства за организационния бюджет.

 

Източник: Димитър Тюлеков. ИВАН МИХАЙЛОВ И ВМРО В ПЕТРИЧКИ ОКРЪГ 1922-1934 г. (ОПИТ ЗА ПСИХОГРАФИЯ)