Окръжно за забрана на индийския коноп и хашиша, 1931 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НАРОДНОТО ЗДРАВЕ
Главна дирекция на народното здраве
Отдел аптечен
 
ОКРЪЖНО 
№3517-IV 
 
Г. г. окръжните управители и окръжните лекари.
На някои места из страната селяните, обикновено подлъгани от заинтересовани търговци и контрабандисти на „Хашиш“, са засявали през м. г. по няколко декара земя с „Индийски коноп“ с цел да събират и продават осмолените цветни дръжки на това растение и семената му за приготовление на „Хашиш“. Понеже култивирането на това растение е забранено, както с чл. 9 от закона за п.з.п.и.о.п. имоти, така и с чл. 308 от закона за народното здраве, окръжните управители, околийски началници и общински кметове да разгласят между земеделското население, да не засява въпросното растение - индийски коноп, понеже културите на същото ще бъдат унищожавани, а освен това, виновниците за засяването наказани.
 
Гр. София, 9 февруарий 1931 година.
                                                                                                                                                                                            Министър: А. Ляпчев
1 - (9060) - 1                                                                                                                                                                      Главен директор: Д-р Кесяков
 
Окръжно №3517-IV от 9.II.1931 – за забраняване сеенето на растението „Индийски коноп“ за приготовление на „хашиш“ (ДНЗ)
Източник: Дв. 256 – 17.II.931.