Обявление от Управлението на военноисторическите къщи-музеи и паметници

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Парковете-паметници, паметниците къщи-музеи и храмовете-паметници-мавзолеите  - това са паметници на свободата, въздигнати от българския народ за вечен спомен на борците от Освободителната Епопея, които борци с героическата си смърт му даруваха свободен живот. Те, паметниците на свободата, са културната и морална гордост на българското племе. Ето защо, всеки българин е длъжен, да ги пази, като зеницата на окото си.

            За опътване на посетителите Управлението дава настоящето обявление:

 

1. Не късайте цветята.

2. Не газете тревата.

3. Не късайте клонки от борчетата и от другите паркови дръвчета.

4. Не пипайте музейните предмети и поставените в парковете ТОПОВЕ-ПАМЕТНИЦИ.

5. Не местете от едно място на друго столиците, поставени в парковете.

6. Не прескачайте през оградите на парковете и не се промъквайте през телените мрежи на БАТАРЕИТЕ-ПАМЕТНИЦИ.

7. Не късайте плодове от овощните дръвчета.

8. Не водете със себе си кучета.

9. Строго е забранено: ПРОВИКВАНЕ, СВИРКАНЕ, ПЕЕНЕ, ГОНЕНИЦА из алеите на парковете.

10. За всякаква справка, нека посетителите всякога се обръщат към служащите при паметниците на свободата.

 

 

От Управлението

 

ЦДА, ф. 177К, оп. 1, а.е. 475, л. 270.