Из периодичен доклад на легацията на ЧСР в София до Министерството на външните работи в Прага. София, 13 януари 1933 г.

[…]

            II. Македонско движение

[…]

            В резултат на икономическата криза и особено на кризата с пласмента на тютюна се измениха и доходите на македонското движение от „данъка”, който събира в Южна България; с това може да се обясни и обстоятелството, че в стремежа си да намери нови източници на парични средства ръководството прибягна също до участие в търговията с опиум и други наркотици, както стана известно неотдавна от съобщенията на чужди химици за съществуването на фабрика за опиум в Радомир (в оригинала Радомит – бел. прев.).

            […]

 

Пълномощен министър: П. Макса

Източник: Чехословашки извори за българската история. Т. 3. С., 1994, с. 98.

Благодарности: М. Вълков.