Из обсъжданията в Народното събрание за допълнителни кредити към бюджета за второто шестмесечие на 1916 г.

Министър Д. Тончев: Ще бъда много честит, ако съм казал по-голяма цифра от тая, която ще се яви като дефицит. Обаче това явление на дефицитите през сегашните времена не е само у нас – то е по цял свят. Аз ще ви дам само един пример за положението на нашата съседка Гърция, която не воюва.

 

Д-р Н. Сакаров: Ей че пример!

 

Н. Харлаков: Най-батакчийската страна. Тежко и горко ако вземете да ни сравнявате с Гърция (Смях в крайната левица).

 

Д-р Н. Сакаров: По-лош пример от този може ли да има?

 

Министър Д. Тончев: Мисля, че смехът е неоснователен, защото днес в Гърция, територията на която е препълнена с чужди войски, изсипват злато; тя не е така за съжаление и смях, както се казва. Дефицитът на Гърция за 1916 г., както е представен в самия бюджет, е 265 милиона лева, а колко ще бъде в действителност, то е вече друг въпрос.

 

 

 

Източник: Стенографски дневници, 17 ОНС, II ИС, 3 З, 7/VII 1916, с. 23.