Епохата живее с неговите идеи, 1984 г.

Източник: 166 години от рождението на Карл Маркс: Епохата живее с неговите идеи: В Трир - без пътеводител. - Радослав Велев (Кор. на „Работническо дело“). Трир - Бон. Работническо дело, год. LVIII, бр. 126, 5 май 1984, с. 1, 3