Дневник (стенографски) на ІV обикновено Народно Събрание (Втора извънредна сесия), 1885

Дневници на Четвъртото Обикновенно Народно събрание (Втора извънредна сессия). Отворено на 28 Май. – Закрито на 5 Юний 1885 година. Стенографически протоколи: Книга І. (Заседание І. до VІ. – Отъ 28 Май до 5 Юний 1885 година). Държавна печатница София. 1885 

 

Забележка: Съдържание: І. Заседание на 28 Май, стр. 1; ІІ. Заседание на 29 Май, стр. 3; ІІІ. Заседание на 30 Май, стр. 10; ІV. Заседание на 31 Май, стр. 19; V. Заседание на 3 Юний, стр. 22; VІ. Заседание на 5 Юний, стр.27. Библиотека на ИФ, сиг. 02131

Източник: Дигитализационен център на Исторически факултет.