Инструкция на командващия 11-а германска армия ген. Макс фон Галвиц за конфискуване в полза на Германския райх на всички находища на полезни изкопаеми, намиращи се на територията на Сърбия, окупирана от германската армия, 20 октомври 1915 г.

№ 387

Препис на инструкция от 20 октомври 1915 г. на Главнокомандващия 11-а армия[1] генерал Макс фон Галвиц от Армейската главна квартира до германското Външно министерство в Берлин

 

            Всички находища на антрацит, както и всички други находища на полезни минерали в окупираните от германските войски области в и при Мисляновац и Монастирица, Сърбия се конфискуват с настоящото за Германската империя. Споменатите находища и заводи с всички инструменти, сгради, запаси, машини и оборудване от всякакъв вид подлежат изключително на управлението и използване облагите от тях на имперското правителство. Относно всички полезни изкопаеми от всякакъв вид в окупираните области, които все още не се добиват, но вече са открити, с настоящето се подава молба от името на Германския райх за разрешително за експлоатация на мините и прехвърляне на собствеността. Германският райх встъпва във всички предвидени в това разпореждане права и претенции, които са се полагали досега на сръбската държава и с това й отнема всички права и претенции от всякакъв род. Запазването на всички придобити с това разпореждане и добиващи чрез него валидност права и претенции в кадастрите, емляческите и други обществени регистри се обявява с настоящето и се ползва от името на Германската империя[2].

 

 

Източник: България в Първата световна война. Германски дипломатически документи. Т. I (1913–1915). С., 2002, 478.

 
[1] Адресатът е уточнен: Армейски отдел 6259-17 А I Т: Армейско главно командване на 11-а армия О.Кв. III № 794/45.

[2] Към подписа на генерал фон Галвиц има бележка: „За верността”, подпис Либман, капитан в Генералния щаб.