Изявление на съветското правителство относно българската позиция в навечерието на 9 септември 1944 г.

 

БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТИ

 

            На 5 септември Съветският съюз скъса отношенията си с България и обяви състояние на война между Съюза на Съветските Социалистически Републики и България. Съветското правителство взе такова речение следствие на това, че България, въпреки влошилото се военно положение на Германия, което й дава пълна възможност да скъса отношенията си с Германия и, по този начин да свърши с прогерманската политика, продължава да поддържа отношения с Германия, като укрива германците на българска територия и им предоставя възможност да създават тук нов плацдарм за съпротива срещу силите на съюзниците. [с. 20]

            След обнародването на съветската нота представителите на българското правителство – главният секретар на Министерството на външните работи г. Сарафов и директорът на политическия отдел на това министерство г. Алтънов през нощта на 5 септември посетиха съветския шарже д' афер в София г. Д. Г. Яковлев и от името на българското правителство помолиха да уведоми съветското правителство, че България е скъсала своите отношения с Германия и, че българското правителство моли съветското правителство за примирие.

            Въпреки тези официални заявления, българското правителство на 6 септември обяви само за това, че то се е обърнало към съветското правителство с молба за примирие, но нищо не заяви, че скъсва с Германия. По този начин изпъква противоречие между заявлението на българското правителство, направено пред съветския шарже д' афер в София, и заявлението направено публично от българското правитество. Такова противоречиво положение не можеше да не предизвика недоверие у съветското правителство към позицията на българското правителство. Следствие на това съветското правителство не можеше да пристъпи към разглеждане на молбата на българското правителство за примирие.

            Едва на 7 септември българското правителство обяви, че е скъсало отношенията си с Германия.

            На 8 септемврий българското правителство обяви война на Германия.

            Сега съветското правителство намери за възможно да разгледа молбата на българското правителство относно преговорите за примирие.   

[с. 21]

 

 

Информационно бюро на Народния комисатият на Външните работи на Съюза на Съветските Социалистически Републики

 

 

Източник: Българо-съветските отношения в навечерието на 9 септември 1944 г. По документи. С., 1945, с. 20-21